Trường Trung Cấp  Kinh Tế - Kỹ Thuật TP Cần Thơ được thành lập theo Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 29/04/2009 của Ủy ban nhân dân Thành Phố Cần Thơ.

Mục tiêu của nhà trường là đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp ở trình độ trung cấp và các trình độ thấp hơn, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỹ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe, nhằm tạo cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửa Long.

>> TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT THÀNH PHỐ CẤN THƠ

Tin giáo dục

Tin tuyển sinh

Ảnh Hoạt Động

Lễ Tốt Nghiệp